<< 

Developped design "breaking 2005-07" based on Aguila´s "Dynamic Stability", is the object of the students´ study during the phases of study - design - construction of the prototype and testing with supported by Aguila.
INZICHT-CREATIVITEIT - ontwikkelend ontwerp door Aguila's dynamische stabiliteit, is het gekregen gegeven, die de studenten bestuderen, met begeleidende ondersteuning.tijdens de studie /ontwerp,en de faze van de proto-type - bouw - en testing door Aguila.

1) understanding the idea
begrijpen/doorgronden van het idee

2) researching the apply
onderzoeken van de toepassing

3) understanding the applied technology
de toegepaste technologie begrijpen

4) understandings of aero and hydro application in the design
begrip van aero-en hydro toepassing in het ontwerp

5) studying the propulsion power and commands
bestuderen van de voortstuwingskrachten en besturing

6) studying all phases of the construction of the prototype
volgen van het vervaardigen in alle fazen van het proto-type

7) notes during the testing
aantekeningen bij de testing.

knowledge - innovation - education


extracts of students work: